top of page

Bygglovsprocessen

så fungerar det

Bygglovsprocessen

Här presenteras bygglovsprocessen i grova drag, behöver nödvändigt inte följa detta flöde. Du kan hitta våra tjänster längst med denna processen. Hitta var i processen du befinner dig och vad som kvarstår vid detta skedet. Vill du läsa mer om detta kan du gå in på vårt blogg inlägg gällande bygglovsprocessen: Så går en ansökan om bygglov till. Behöver du hjälp med att förstå byggtermer kan du gå in på vår ordlista, för att bli klokare.

01

ANSÖKAN

En ansökan måste göras initialt vid nytt projekt. Här beskriver du ärendet och anmäler byggherre eller möjligtvis kontrollansvarig

02

BESLUT

Kommunen ser över ärendet, sedan ger ett beslut om vad som kommer krävas för att få startbesked, bygglovsbefriad eller inte. 

03

BYGGLOVSRITNING

Kommunen kräver in bygglovsritningar för ansökan. Detta händer oftast när det gäller ändringar som syns utifrån. En inblick på detaljplanen måste göras för att få en omfattad bild av möjligheterna gällande området.

04

GODKÄNT BYGGLOV

Kommunen har godkänt bygglovet, det betyder inte att du får påbörja byggnationen i flesta fall.

05

BYGGANMÄLAN

Vid detta skedet skall de tekniska handlingarna produceras. I vissa projekt kan de endast vara aktuellt med en bygganmälan, om det gäller ändringar inomhus. Sådana projekt kan vara ansökningar för rivning av bärande vägg, ny eldstad, komplementbyggnad eller attefallshus

06

TEKNISK SAMRÅD

Detta är ett formellt möte där genomgång av tekniska handlingar göras samt efterfrågande dokument. medverkar Då kommunens byggnadsinspektören samt eventuellt kontrollansvarig/byggherre.

07

STARTBESKED

Kommunen har nu sett över samtliga handlingar för projektet och godkänt att byggnationen kan påbörjas

08

BYGGNATION

Under byggtiden bör allt dokumenteras med foto och dylikt. När det är dags för att starta bygget skall man säkerställa att konstruktionshandlingarna är stämplade till bygghandling.

(Handlingar för nybyggnation)

09

SLUTSAMRÅD

Det är ett formellt möte som hålls mot slutet av ett projekt eller en process. Syftet är att sammanfatta resultatet och uppdatera dokuemntation efter hur byggnaden uppfördes. Detta är steget innan slutligt slutbesked eller interimistisk slutbesked.

10

SLUTBESKED

Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. Du får inte börja använda det du byggt förrän du har fått ett slutbesked. 

bottom of page