top of page
Construction Engineer

FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD

Färdigställandeskydd är en viktig del av byggprocessen som syftar till att säkerställa att byggnadsprojekt slutförs på ett adekvat sätt. Detta skydd är inrättat för att skydda både byggherren och de som investerar i projektet.

I Sverige regleras färdigställandeskydd främst genom Lagen om Färdigställandeskydd (SFS 2014:227). 

Enligt denna lag måste den som planerar att genomföra ett byggprojekt ansöka om ett färdigställandetillstånd. Tillståndet beviljas när byggprojektet bedöms ha tillräckliga ekonomiska och tekniska resurser för att färdigställas enligt plan.

Syftet med färdigställandeskydd är att minska risken för ofullständiga eller avbrutna byggprojekt som kan påverka fastighetsägare, investerare och det allmänna intresset. Genom att säkerställa att projektet har nödvändiga resurser från början ökar chansen att det blir framgångsrikt slutfört.

Sammanfattningsvis är färdigställandeskydd en lagstadgad mekanism i Sverige som syftar till att säkerställa att byggprojekt genomförs enligt plan och att nödvändiga resurser finns tillgängliga för att slutföra projektet på ett tillfredsställande sätt. Detta skydd är viktigt för att främja stabilitet och tillförlitlighet inom byggsektorn.

Läs mer om färdigställandeskydd via länkarna nedan:

Färdigställandeskydd Riksdagen.se

Färdigställandeskydd Boverket.se

Obligatorisk fråga!

bottom of page