top of page

Färdigställandeskydd

man-5710164_1920.webp

Intyg för undantag av färdigställandeskydd: 

Ska du bygga i egen regi eller betalar du dina entréprenörer i efterhand efter avslutade moment?

Då behöver du inte något färdigställandeskydd enligt lagen om färdigställandeskydd SFS 2014:227.

Här skapar du ditt intyg om undantag för färdigställandeskydd på bara några minuter.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är antingen en försäkring eller en bankgaranti.

Skyddet är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel har gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Färdigställandeskydd krävs däremot inte för arbeten som byggherren själv utför. (jfr prop. 2013/14:125 sid.15) eller för arbeten som betalas i efterhand efter avslutat arbetsmoment.

Färdigställandeskydd är en viktig del av byggprocessen i Sverige, som är utformat för att säkerställa att byggprojekt slutförs på ett tillfredsställande sätt.

Undantag från krav på färdigställandeskydd

Det finns dock vissa undantag från kravet på färdigställandeskydd enligt Lagen om Färdigställandeskydd (SFS 2014:227). Här är några situationer där ett färdigställandeskydd inte behövs:

- Bygger i Egen Regi: Om du genomför byggprojektet i din egen regi, det vill säga självständigt utan att anlita en entreprenör eller byggare, kan kravet på färdigställandeskydd vara undantaget.

Detta kan gälla för mindre projekt där du tar ansvar för planering, arbete och övervakning själv.

 

- Efterskottsbetalning: Om du betalar byggaren i efterskott efter varje avklarat moment eller etapp av projektet kan det vara undantaget från färdigställandeskydd.

Detta innebär att du bedömer varje steg av arbetet och genomför betalningen först när du är nöjd med resultatet.

Skapa ert intyg för undantag om färdigställandeskydd!

I vår unika tjänst skapar ni själva en unikt och projektspecifikt intyg om undantag för ett färdigställandeskydd.

Intyget skapar ni på några minuter och utan några förkunskaper eller ett tekniskt kunnande.

I tjänsten gör ni de val som stämmer överens med era förutsättningar.
Ni väljer om ni bygger i egen regi eller om ni betalar för arbetet i efterskott. När samtliga val är gjorda fyller ni i era uppgifter och går vidare till betalning.

Vid en genomförd betalning skapas ert unika intyg om att färdigställandeskydd inte behövs. Ni tar del av intyget i ett PDF-format som skickas till er via e-mail.

Prisexempel för intyg om undantag för färdigställandeskydd:

Priser redovisas inklusive moms.

Intyg om undantag för färdigställandeskydd

590 kr

bottom of page