top of page
Bygga ett hus

Grannemedgivande

Våra tjänster & priser / Grannemedgivande

Ladda ner formulär för grannsamtycke

Vi har förberett ett standardformulär som du kan använda för att få skriftligt samtycke från dina grannar. När du har inmatat din mejladress uppstår de en länken nedan för att ladda ner formuläret.

Klicka här för att ladda ned

Grannemedgivande formulär

Genom att använda detta formulär kan du säkerställa att alla parter är överens och att dina byggprojekt kan fortskrida utan problem.

Starta formuläret

Skriv in din mejladress

Kolla din inkorg

Grannsamtycke

Att få grannens samtycke är en viktig del av processen när du planerar att genomföra vissa typer av byggnadsprojekt eller förändringar på din fastighet. Det kan handla om allt från att bygga en ny byggnad, ändra en befintlig struktur, eller genomföra större renoveringar som kan påverka dina grannar. Här är information om när du behöver grannsamtycke, varför det är viktigt, och hur du kan få det.

När behövs grannsamtycke?

Grannsamtycke kan behövas i följande situationer:

  • Byggande av nya byggnader eller utbyggnader närmare än 4,5 m från tomtgränsen

  • Installation av höga staket eller murar

  • Byggande av balkonger eller uteplatser som kan påverka grannens integritet

  • Trädfällning eller större trädgårdsarbete som kan påverka grannens tomt

  • Installation av bullriga utrustningar som värmepumpar eller ventilationssystem

Varför är grannsamtycke viktigt?

Att få grannens samtycke säkerställer att dina projekt inte orsakar konflikter eller problem i framtiden. Det främjar en god grannsämja och kan också vara ett krav enligt bygglovsregler och kommunala föreskrifter. Att ha skriftligt samtycke kan skydda dig juridiskt om det skulle uppstå några tvister.

Hur får man grannsamtycke?

För att få grannsamtycke bör du:

  1. Informera din granne om dina planer i ett tidigt skede.

  2. Diskutera eventuella oro eller frågor de kan ha.

  3. Använda ett formellt grannsamtyckesformulär för att dokumentera deras godkännande.

bottom of page