top of page
Signing Contract

Konsultavtal
Uppdragsavtal

Om oss/ Konsultavtal uppdragsavtal

 ABK-09 baserat bostadsprojektavtal

ABK-09

Baserat på

Det är viktigt att beställare och utförare är medvetna om skyldigheter gentemot varandra, detta underlättar oftast flödet i projektet och förståelsen mellan parter. Vårt avtal är utformat av fackförbundet Sveriges Ingenjörer där man tagit fram en mall för konsultavtal/uppdragsavtal. Detta avtal är baserat på ABK-09 men fokuserar samtidigt på immateriella tjänster som utförs i våra projekt. Se länken nedan för att läsa igenom originalmallen.

Villkoren för olika projekt finns i den offert som skickas ut vid offertförfrågan.

bottom of page