top of page

Samarbetspartners
inom bygg och design

bygg och design

Tjänster

Samarbetspartners inom bygg och design

Utforska vårt nätverk av branschpartners, var och en specialiserad på olika områden inom byggprocessen. Från arkitektur och ingenjörskonst till materialförsörjning och projektledning ser våra samarbetspartners till att varje aspekt av ditt projekt hanteras med expertis. Upptäck mer om hur vi kan underlätta i ditt planerade byggprojekt genom One-stop-shop lösning, där du inte behöver anlita fler aktörer.

 Samarbetspartner

Samarbetspartner

- Externa tjänster

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig, KA. Den kontrollansvarige ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls och ska bland annat hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

VVS-handlingar

VVS-handlingar

VVS-handlingar är ritningar, beskrivningar och tekniska dokument som rör VVS-installationer i en byggnad. Det omfattar system för värme, ventilation och sanitet. Dessa handlingar innehåller detaljerade ritningar och tekniska specifikationer för att säkerställa korrekt installation och funktion av VVS-systemen enligt byggföreskrifter och standarder.

Brandprojektering

Brandprojektering

Brandprojektering handlar om att planera och utforma byggnader för att minimera brandrisker och maximera brandsäkerheten. Det innefattar analys av brandrisker, utformning av brandskyddssystem och åtgärder för att förebygga brandspridning och skydda människor och tillgångar. Målet är att skapa en trygg och säker miljö vid en eventuell brand.

Kök

Köksarkitekt/Köksdesign

Vi samarbetar med erfarna konsulter specialiserade på köksdesign, med målet att förenkla och förverkliga kundens köksdrömmar. Vår vision är att minska komplikationerna som kan uppstå för kunden när bygnadskonstruktionen inte stämmer överens med kökdesignen. Istället hjälper vi till i ett tidigt skede för att hitta en komplett lösning där kunden kan komma väl förbered till sin köksleverantör.  Kunden kan förvänta sig en designad köksritning där placering av vatten, ventilation, väggar och fönster är inkluderat. 

 

Entreprenad

Entreprenad

En byggentreprenör är en professionell aktör inom byggbranschen som ansvarar för att organisera och genomföra byggprojekt enligt överenskomna specifikationer, tidsramar och budget. De leder och samordnar arbetskraft, material och utrustning samt hanterar samarbetet med andra aktörer inom byggprocessen. Byggentreprenören övervakar arbetsplatsen, upprätthåller säkerhetsstandarder och säkerställer kvalitetskontroll.

EL-handlingar

EL-handlingar

El-handlingar är tekniska dokument som innehåller ritningar, scheman och beskrivningar för elinstallationer i en byggnad. Dessa handlingar används för att säkerställa korrekt installation och funktion av elsystemen enligt gällande standarder och föreskrifter. El-handlingar är viktiga verktyg för elinstallatörer och elektriker för att utföra säkra och effektiva elinstallationer.

Pittoreska stadsdel

Arkitektritning

Vi samarbetar med pålitliga konsulter som enbart jobbar med arkitekturritningar, med fokus på att omvandla visioner till verklighet. Varje projekt behandlas unikt, och vi strävar efter skräddarsydda lösningar som exakt matchar dina behov. Genom öppen dialog, avancerad teknik och en åtagande att hålla tidsramar. Genom en kontinuerlig dialog och anpassningsbara designprocesser strävar vi efter ett smidigt samarbete där dina önskemål och visioner står i fokus. Kontakta oss för att inleda ett framgångsrikt samarbete inom arkitektritningar.

Använda en miniräknare
Få ett pris på ditt nya byggprojekt

FÅ EN KOSTNADSUPPSKATTNING PÅ DITT PLANERADE PROJEKT

Möt vår Offert uppskattare! Ange information om ditt projekt på vår användarvänliga vertyg och få omedelbara ett kostnadsuppskattningar för våra tjänster. Det är din nyckel till välinformerade beslut och ekonomisk klarhet vid projektering av ditt projekt. Prova det nu och förverkliga din vision!

bottom of page