top of page

Våra tjänster & priser

VAD VI ERBJUDER

Våra tjänster & priser

Här beskriver vi alla våra tjänster och vad resultaten kan användas till. Jag hoppas att du hittar något som passar ditt projekt. Du är välkommen att ringa oss när som helst för att beskriva ditt ärende mer i detalj. Behöver du hjälp med byggtermer kan du gå in på vår ordlista, för att bli klokare i ditt projekt.

Projekt som lämpar sig för dessa tjänster:

Altan eller terrass, attefallshus (komplementbostadshus), attefallshus (komplementbyggnad), attefallstillbyggnad, bygglovsbefriade åtgärder, carport eller garage , eldstad, kamin eller öppen spis, fritidshus, förråd eller växthus, inglasad altan eller uterum, kamin, eldstad eller öppen spis, mur, nytt bostadshus/fritidshus, plank eller staket, riva en byggnad, skärmtak, solceller eller solfångare, staket eller plank, terrass eller altan, tillbyggnad, tillbyggnad - attefallsåtgärd, utbyggnad, uterum, växthus eller förråd

azzooo82_02726_realistic_country_of_Sweden_white_background_p_38a9f781-e02e-4ba5-a19d-1c09

VAD VI ERBJUDER

Vad vi erbjuder

VILKA TJÄNSTER VI ERBJUDER

azzooo82_02726_Create_I_want_an_editorial_ultra_realistic_pho_4eddf0c2-25fa-48c3-b11c-11f3

Bygglovsritning

Intern tjänster

azzooo82_02726_Energy_calculation_about_family_home_with_heat_c_65798690-65a8-4911-9b71-4e

Energiberäkning

Intern tjänster

Formulär

Färdigställandeskydd

Intern tjänster

azzooo82_02726_realistic_structual_drawing_laying_down_the_sa_9b617773-96bf-4d7f-922e-f566

Konstruktionsritning

Intern tjänst

azzooo82_02726_Create_I_want_an_editorial_ultra_realistic_pho_89f2fc71-e690-4aa0-9849-316c

Attefallshus

Intern tjänster

Skärmbild 2024-07-11 092212.png

Fuktsäkerhetsbeskrivning

Intern tjänster

azzooo82_02726_two_older_people_shaking_hands_Residential_are_d5b19bad-ef74-4f84-8a0a-f29d

Grannemedgivande

Intern tjänster

Använda en miniräknare
Få ett pris på ditt nya byggprojekt

FÅ ETT KOSTNADSFÖRSLAG PÅ DITT PLANERADE PROJEKT

Med vårt inbyggda vertyg Offert-uppskattare behöver du endast ange information om ditt projekt för att komma ett steg närmare till att förverkliga dina drömmar. Offert Uppskattare är användarvänligt och enkelt att använda. Prova det nu och förverkliga din vision!

bottom of page