top of page
Partnership

Färdigställandeskydd

Våra tjänster & priser / Färdigställandeskydd

Färdigställandeskydd och intyg för undantag av färdigställandeskydd

Om du ska bygga ett hus eller utföra bygglovspliktiga åtgärder på ditt befintliga hus krävs det i många fall att du skaffar ett så kallat färdigställandeskydd. Nedan berättar vi mer om vad ett färdigställandeskydd är och när det behövs. Dessutom förklarar vi hur du kan ta hjälp av oss på Konstruktionshjälpen för att få hjälp med intyg för undantag av färdigställandeskydd.

Skapa ditt intyg för färdigställandeskydd

Just nu erbjuder vi kostnadsfritt tillgång till vår omfattande mall för att skapa ditt egna intyg gällande färdigställandeskydd. Denna tjänsten kommer inte vara gratis länge till, så passa på att testa den nu. Denna mall är utformad för att hjälpa dig att påbörja ditt byggprojekt utan ett färdigställandeskydd.  Denna mall gäller enkla en- och två bostadsprojekt.

Fyll i information i vår digitala formulär. När du har fyllt i alla relevanta fält, genereras en PDF av ditt intyg om färdigställnadeskydd. Denna PDF skickas till din mejladress direkt efter formuläret är ifyllt.

Följ länken för att starta formuläret:

image_edited.jpg

KOSTNADSFRITT!

Starta formuläret

Fyll i formuläret

Signera dokumentet

Kolla din inkorg

Enbostadshus med trästomme som har rasat

Vad är färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd kan antingen vara en försäkring under byggtiden eller en bankgaranti. Skyddet har som syfte att hjälpa dig som byggherre om din entreprenör exempelvis går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. 

 

Färdigställandeskydd i form av en försäkring kallas även för färdigställandeförsäkring, fullgörandeförsäkring eller byggfelsförsäkring. Normalt hjälper husfabrikanten eller entreprenören till med alla formalia vid tecknandet av byggförsäkringen. Det är inte heller ovanligt att de erbjuder tilläggstjänster, som en ny nybyggnadsförsäkring. Däremot är det endast färdigställandeskyddet som är lagstadgat.

 

Ett färdigställandeskydd i form av bankgaranti är vanligast vid delad entreprenad, där byggherren själv upphandlar de olika entreprenörerna var för sig. Bankgarantier utfärdas då av entreprenörernas respektive banker, med dig som byggherre som förmånstagare.

 

Läs även: När behövs bygglov?

Vilka kostnader täcks inte av färdigställandeskyddet?

Färdigställandeskyddet täcker normalt inte arbeten som inte är utförda, även om de redan är betalda. Därför är det viktigt att avtalet mellan konsumenten och näringsidkaren reglerar att kontraktssumman antingen betalas i sin helhet när arbetet är klart, eller som delsummor enligt en betalningsplan. För att undvika det här problemet kan betalningsplanen vara prestationsbunden, vilket innebär att näringsidkaren har rätt att fakturera en delsumma först när ett visst arbetsmoment har utförts.

Vem betalar för färdigställandeskydd?

Det är du som byggherre som ansvarar för att teckna och betala för färdigställandeskydd. Byggherre är du som äger fastigheten och som beställer byggarbetet. Färdigställandeskyddet gäller såväl dig som ska utföra byggnation av eget hus, ett byggföretag som bygger för försäljning eller en bostadsrättsförening som bygger eller renoverar fastigheter.

Hur ansöker man om färdigställandeskydd?

Skicka en förfrågan om en offert på färdigställandeskydd till ett valfritt försäkringsbolag. Detta efter att du valt vem som ska bygga huset. Teckna sedan din försäkring så snart kontraktet är påskrivet. Ett färdigställandeskydd är dessutom ofta ett krav för att du ska kunna få ditt startbesked och med det kunna påbörja byggnationen. Se till att ha din färdigställandeförsäkring ordnad i tid tills du ska på tekniskt samråd, annars kan du behöva komplettera vid ett senare tillfälle.

Hur mycket kostar färdigställandeskydd?

Det är svårt att ge ett exakt pris för kostnaden för färdigställandeskydd eftersom priset grundar sig på byggets omfattning. Du kan dock räkna med att färdigställandeförsäkringen kostar minst 5 000 kronor. Om du har anlitat ett mindre hantverksföretag med större risk för konkurs, alltså med sämre ekonomi, kan försäkringen bli dyrare. Vissa byggförsäkringar kostar över 20 000 kronor. Vid köp av nyckelfärdiga hus eller totalentreprenad brukar färdigställandeskyddet ingå i offerten.

Måste man ha färdigställandeskydd?

Enligt Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227) behövs skyddet när en näringsidkare utför vissa arbeten på småhus för en konsuments räkning. Skyddet behövs alltså inte för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

 

För småhus ska färdigställandeskydd finnas vid:

  • Nybyggnad

  • Tillbyggnad, om det finns behov av ett sådant skydd

  • Åtgärd som är anmälningspliktig, om det finns behov av ett sådant skydd

 

Med nybyggnad menas byggnation av en ny byggnad eller flytt av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Med tillbyggnad menas en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

 

Vid nybyggnad av ett småhus som inte ska användas för permanent bruk kan byggnadsnämnden besluta att färdigställandeskydd inte behövs. Det är du som byggherre som ansvarar för att se till att ett färdigställandeskydd finns när det krävs, men det tecknas ofta av näringsidkaren/entreprenören. Om det finns flera entreprenörer, krävs färdigställandeskydd för varje avtal.

Undantag från krav på färdigställandeskydd

Det finns vissa möjliga undantag från kravet på färdigställandeskydd gällande Lagen om Färdigställandeskydd. Här är några situationer där ett färdigställandeskydd kan möjligtvis undvikas:

  • Byggande i egen regi: Om du ska bygga själv behövs i många fall inte färdigställandeskydd. Detta kan gälla för mindre projekt där du själv ansvarar för planering, arbete och övervakning.

 

  • Efterskottsbetalning: Om du betalar byggaren i efterskott efter varje slutförd del eller etapp av projektet kan kravet på färdigställandeskydd undantas. Detta innebär att du bedömer varje steg av arbetet och genomför betalningen först när du är nöjd med resultatet.

Särskilda situationer

Det förekommer situationer då det kan vara svårt för dig som byggherre att ordna ett färdigställandeskydd. Ett sådant exempel är om arbetet ska utföras mot löpande räkning. Banker och försäkringsgivare vill ofta begränsa färdigställandeskyddet till ett visst belopp och behöver därför veta det avtalade priset för åtgärden. Vid arbete på löpande räkning är det slutliga priset inte känt när färdigställandeskyddet ska tecknas. Trots det bör näringsidkaren kunna ge en ungefärlig prisuppgift som underlag för färdigställandeskyddet.

 

De flesta försäkringsgivare och banker kräver ett skriftligt avtal mellan dig som byggherre och näringsidkaren. Det är därför enklast att använda ett standardavtal för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. Om du inte vill ingå ett skriftligt avtal med näringsidkaren, kan inget färdigställandeskydd tecknas. Byggnadsnämnden måste då besluta att inte ge startbesked. Om näringsidkaren inte vill teckna ett avtal med dig, kan det vara skäl för dig som byggherre att välja en annan entreprenör. Det samma gäller om näringsidkarens bank inte kan ställa ut en bankgaranti.

Konstruktionshjälpen hjälper dig med intyg för undantag av färdigställandeskydd

Om du bygger i egen regi eller betalar dina entreprenörer i efterhand efter avslutat projekt/etapp, kan kommunen besluta att ett färdigställandeskydd är ej behövligt. Konstruktionshjälpen kommer snart kunna hjälpa dig skapa ett unikt och projekt specifikt intyg om undantag för färdigställandeskydd. Mer information om vår tjänst kommer inom kort. 

Du vet väl att vi även kan hjälpa till med bygglovsritningar, konstruktionsritningar och energiberäkning.

bottom of page