top of page
azzooo82_02726_Energy_calculation_about_family_home_with_heat_c_65798690-65a8-4911-9b71-4e

Energiberäkning/
U-värdesberäkning

Våra tjänster & priser / Energiberäkning/U-värdesberäkning

Vi hjälper dig med energiberäkningen

Vid ansökan om bygglov och tekniskt samråd hos kommunen är det vanligtvis nödvändigt med en energiberäkning för ditt framtida hus. Denna bör vara i enlighet med de aktuella byggreglerna från Boverket, även kända som BBR. Energiberäkningen kan vara något komplicerad att utföra på egen hand. Därför finns vi på Konstruktionshjälpen till din tjänst. Läs vidare för all information du kan tänkas behöva om energiberäkning och kontakta oss för att komma igång med din ansökan om bygglov redan idag.

Vad är en energiberäkning?

Om du planerar att bygga nytt, eller bygga en tillbyggnad, behöver du i de flesta fall komplettera din bygglovsansökan med energiberäkning. Energiberäkningen kallas även för energibalansberäkning. Det här är en teoretisk simulering av den förväntade energiförbrukningen för den färdiga byggnaden under ett genomsnittligt år. Senast två år efter att byggnaden tas i bruk måste energiförbrukningen bekräftas via en energideklaration. En energiberäkning kan behövas för såväl en vanlig villa, som ett fritidshus eller tillbyggnad. 

Läs även: När behövs bygglov? 

En bild som presenterar energiberäkning tjänsten Konstruktionshjälpen

Vad är skillnaden mellan energiberäkning och en energideklaration? 

Energiberäkningen utförs vid planeringen av en nybyggnad för att genom beräkningar bevisa att den förväntas uppfylla de gällande kraven för nybyggnation. Dessutom utförs en beräkning för den färdiga byggnaden om energikraven ska verifieras genom denna metod. 

 

Beräkningen behöver följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd för att fastställa byggnadens energianvändning vid normalt brukande ett normalår, BEN. Det här steget krävs inte om beräkningen enbart används för att visa att byggnaden förväntas uppfylla energikraven och verifiering sker genom mätning. 

 

En energideklaration, å andra sidan, baseras på faktiska mätvärden som samlats in under en 12-månadersperiod (under något av de tre senaste åren). Om det inte finns tillgängliga mätvärden under denna period, kan en energideklaration upprättas med beräknade värden. 

Vad är U-värde och hur beräknas det? 

U-värdet mäter värmeförlusterna genom en byggnadsdel. Att sträva efter låga U-värden är viktigt för att säkerställa ett energieffektivt och hållbart hus för framtiden.

 

En U-värdesberäkning säkerställer att värmeisoleringen är tillräcklig, vilket bidrar till hög boendekomfort och minimal energiförbrukning under byggnadens användning. Den är inte lika komplex som en fullständig energibalansberäkning men kräver information om isoleringen i klimatskalet och fönstren.

 

Information som behövs för att utföra U-värdesberäkningen inkluderar:

 • Bygglovsritningar

 • Isoleringens tjocklek i golv, väggar och tak

 • Husets placering och geografiska position

 • Uw-värden för fönster och dörrar, inklusive karm och båge, som representerar hela konstruktionen

Vad är skillnaden mellan U-värdeberäkning och energiberäkning? 

U-värdesberäkningen utförs vanligtvis under planerings- och byggprocessen för att säkerställa att byggnaden uppfyller de nationella energikraven och standarderna för energieffektivitet.

Å andra sidan krävs en fullständig energiberäkning när man vill bedöma den totala energianvändningen för en byggnad. Detta inkluderar inte bara isoleringen utan också andra faktorer som uppvärmning, kylning, ventilation och belysning. Energiberäkningar används för att utvärdera byggnadens totala energiprestanda och för att säkerställa att den uppfyller nationella och internationella energikrav och hållbarhetsstandarder. Vissa projekt kräver enbart U-värdeberäkning och inte energiberäkning.  

Läs även: Vad är U-värde och hur beräknas det?  

När krävs en energibalansberäkning?

I bygglovsprocessen behöver flera steg och regler tas i beräkning. En av de viktigaste stegen är att följa Boverkets Byggregler (BBR), som är bindande för alla typer av byggnationer i Sverige. Ett av Boverkets byggregler är att en energibalansberäkning måste genomföras. En verifierad energiberäkning visar att byggnaden klarar energikraven. Kravet om energiberäkning gäller såväl nybyggnation som ombyggnation samt tillbyggnad. 

En energiberäkning kan du behöva utföra om:

 • Du planerar att söka bygglov.

 • Du överväger att tilläggsisolera.

 • Du funderar på att genomföra en om- eller tillbyggnad.

 • Du behöver dimensionera ditt värmesystem.

 • Du vill få en uppfattning om ditt hus förbrukning.

Vad ska en energiberäkning innehålla? 

Kommunen förväntar sig vanligtvis att huset uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) gällande:

 • Specifik energianvändning

 • Effektbehov inklusive värmepump

 • U-medelvärde

Hur går en energiberäkning till?

En energiberäkning för hus beaktar alla de faktorer som påverkar den totala energiförbrukningen. Dessa faktorer inkluderar olika aspekter såsom isolering, byggnadens värmetröghet, ventilation samt energiförbrukning från belysning, hushållsapparater och personlig värme. Energiberäkningen bygger på en metod som baseras på SS-EN ISO 13790. 

Vem gör energiberäkningar?

Om du behöver genomföra en energiberäkning för villa eller någon annan form av byggnad inför ett bygglov, bör du söka hjälp från en kvalificerad expert. Vi på Konstruktionshjälpen kan bistå dig med detta. Beräkningen utförs alltid av en certifierad energiexpert.

Vad kostar en energiberäkning & U-värdesberäkning?

Beroende på vilka uppgifter och underlag som tillhandahålls så varierar priset för energiberäkning från 500:- och uppåt.

U-värdesberäkning brukar vi inkludera i projekteringen, skulle detta behövas bjuder vi på detta oftast.

 

Läs även: Vad kostar ett bygglov? 

Det behöver vi för att kunna utföra energiberäkningar

För att kunna genomföra energiberäkningar krävs viss information om fastigheten. Vi skulle behöva följande uppgifter av dig: 

 

 1. Bygglovsritningar.

 2. Uppvärmning – vilket system används för uppvärmning av fastigheten? Exempelvis frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, bergvärmepump, vedeldning eller oljepanna.

 3. Ventilation – typ av ventilationssystem, exempelvis självdrag eller mekaniskt fläktsystem.

 4. Beskrivning av väggar, golv och tak – material (trä, betong, tegel) och uppbyggnad. 

 5. U-värden för fönster och dörrar – u-värde är ett mått på energiprestanda där lägre värden indikerar bättre isoleringsegenskaper.

Denna information hjälper oss att utföra en noggrann och korrekt energiberäkning för din fastighet.

Vi hjälper dig med energiberäkningen – och bygglovet

Konstruktionshjälpen är experter på allt som har med bygglov att göra. Vi hjälper dig med din ansökan och ser till att alla viktiga handlingar lämnas in – inklusive energiberäkning eller U-värdesberäkning. På så sätt kan vi garantera dig en problemfri och smidig bygglovsprocess. Vi levererar din energiberäkning inom fyra arbetsdagar. 

 

För oss är det viktigt att du delar så mycket information som möjligt om ditt projekt. Hjälp oss att hjälpa dig med ditt bygglov! Kontakta Konstruktionshjälpen för mer information om din energiberäkning – och bygglovet i sin helhet.

Använda en miniräknare
Få ett pris på ditt nya byggprojekt

FÅ ETT KOSTNADSFÖRSLAG PÅ DITT PLANERADE PROJEKT

Med vårt inbyggda vertyg Offert-uppskattare behöver du endast ange information om ditt projekt för att komma ett steg närmare till att förverkliga dina drömmar. Offert Uppskattare är användarvänligt och enkelt att använda. Prova det nu och förverkliga din vision!

bottom of page