top of page

Vad kostar bygglov? 

Uppdaterat: 15 maj

En byggarbetsplats med massa uppsatta byggställningar, två personer har en dialog om det aktiva projektet

Ja, vad kostar egentligen ett bygglov? I den här artikeln kommer vi gå igenom vanliga åtgärder som kräver bygglov och vad de kostar. Samtliga kostnader är ungefärliga och varierar mellan olika regioner. Dessutom har fastigheten i sig en påverkan på priset. Priset påverkas nämligen av om åtgärden genomförs inom eller utanför detaljplanens område – eller om den avviker från detaljplanens bestämmelser. Här är allt du behöver veta om vad bygglov kostar. 


Vad kostar det att söka bygglov?

Nedan följer några exempel på de vanligaste avgifterna, så att du kan få en uppfattning om vad ett bygglov faktiskt kostar:


Byggnation av enbostadshus: 32 918 – 35 112 kr.

Tillbyggnad av enbostadshus: 6 900 - 24 500 kr, beroende på storlek och komplexitet. Till exempel kostar bygglov för ett inglasat uterum som överensstämmer med detaljplanen och är mindre än 39 kvm cirka 6 900 kronor.

Mur eller plank: 4 100 – 16 300 kr. En mur som överensstämmer med detaljplanen och som inte kräver teknisk granskning, vilket är fallet för de flesta murar, kostar cirka 4 100 kr. 

Uppförande av en skylt: Cirka 5 000 kr (för en skylt med liten påverkan på omgivningen).

Fasadändring i ett mindre komplext ärende: Cirka 2 800 kr.

Byggnation av fritidshus: 31 700 – 33 300 kr.


Avgifter för anmälan

Även anmälan om bygglov kostar. Nedan följer några exempel på de vanligaste avgifterna: 


Installation av eldstad: Cirka 2 800 kr

Mindre ändring av bärande konstruktion: Cirka 2 800 kr

Större ändring av bärande konstruktion: Cirka 10 700 kr

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, 15 m² eller mindre: Cirka 5 100 kr

Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus: Cirka 5 100 kr

Enkel komplementbyggnad, 30 m² eller mindre: Cirka 5 100 kr

Komplementbostadshus, 30 m² eller mindre: Cirka 19 200 kr


Vad kostar ett bygglov för hus?

Kostnaden för ett bygglov avseende nybyggnation av villa kan uppgå till 100 000 kronor. Däremot kan kostnaderna variera kraftigt från kommun till kommun och projekt till projekt. 


Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan, med installation av eldstad, där fastigheten är inom detaljplan och byggnationen är planenlig, kostar från ca 24 800 kr. Här är startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd, interimistisk slutbesked och slutligt slutbesked inkluderat. Vad kostar det att bygga utan bygglov?

Sanktionsavgiften som tillkommer när du bygger utan bygglov varierar beroende på vilken typ av överträdelse som du begått och vilket projekt som genomförts. Den högsta sanktionsavgiften uppgår till 50 prisbasbelopp, där varje prisbasbelopp är värt 57 300 kr (år 2024). Det innebär att den maximala sanktionsavgiften bli så mycket som 2 865 000 kr.


För olika typer av byggprojekt fastställs sanktionsavgifter enligt följande:

  • För nybyggnation av ett bostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 85 950 kr.

  • För nybyggnation av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp, ungefär 14 325 kr.

  • För tillbyggnad eller ett uterum är sanktionsavgiften 0,5 prisbasbelopp, cirka 28 650 kr.

  • För installation eller väsentlig ändring av en eldstad är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp, ungefär 5 730 kr.


Utöver dessa avgifter tillkommer ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean definieras som bruttoarean minus 15 kvadratmeter.

Vem betalar för bygglov? 

Avgifterna fastställda av byggnadsnämnden ska betalas av den som ansökt om eller gjort en anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen rör. Byggnadsnämnden har rätt att ta ut avgiften i förskott. Dessutom kan byggnadsnämnden ta ut en avgift för ansökningar som avslås.Vanliga frågor om kostnad för bygglov? 


När betalar man för ett bygglov?

Oftast betalar man för ett bygglov i samband med att man ansöker om tillstånd att genomföra ett byggprojekt. Vanligtvis när man lämnar in sin ansökan om bygglov till kommunen.


Vad kostar bygglov för husvagn?

Priset för ett bygglov för husvagn kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, inklusive vilken kommun du befinner dig i och omfattningen av ditt projekt. I allmänhet kan kostnaden för ett bygglov för husvagn ligga någonstans mellan några tusen till tiotusentals kronor.


Vad kostar bygglov för altan? 

För en altan med skärmtak eller ett inglasat uterum som överensstämmer med detaljplanen blir kostnaden vanligtvis omkring 4 870 kronor (enligt 2023 års index).


Vad kostar bygglov för garage? 

Att ansöka om bygglov för ett garage, inklusive framtagning av alla nödvändiga handlingar, kan variera i kostnad. Priset brukar ligga på någonstans mellan 8 000 kr och 40 000 kr. I vissa fall kan det bli ännu dyrare. För att få exakt information om vilka ansökningshandlingar som krävs och vilka priser som gäller i din specifika kommun är det bäst att kontakta byggnadsnämnden. De kan ge dig detaljerad information och vägledning för din ansökan.


Vad kostar ett bygglov för tillbyggnad?

Kostnaden för bygglov för tillbyggnad kan påverkas av flera faktorer. Några sådana faktorer är i vilken kommun projektet ska genomföras, tillbyggnadens storlek och omfattning, samt eventuella avgifter för plan- och markanvändning. Generellt sett kan priset variera från några tusen till tiotusentals kronor. 


Vad kostar bygglov för fasadändring?

Generellt sett kan kostnaden för bygglov för fasadändring variera från några tusen till flera tiotusentals kronor. För exakt information om priserna i din specifika kommun bör du kontakta den lokala byggnadsnämnden. De kan ge dig detaljerad information om avgifterna och eventuella andra kostnader som kan vara relevanta för ditt specifika projekt.


Behöver du hjälp med bygglovet? 

Konstruktionshjälpen är experter på allt som har med bygglov att göra. Vi hjälper dig med din ansökan och ser till att rätt belopp betalas in till byggnadsnämnden. Dessutom tar vi hand om hela ansökningsprocessen för att göra det så smidigt som möjligt för dig. Vi ser till att alla nödvändiga dokument är korrekt ifyllda och placerade, vilket garanterar en problemfri och smidig bygglovsprocess.


För oss är det viktigt att du delar så mycket information som möjligt om ditt projekt med oss. Hjälp oss att hjälpa dig med ditt bygglov! 

Comments


Begär en offert

Team Meeting

Boka möte med team

bottom of page