top of page
Skärmbild 2024-07-11 092212.png

Fuktsäkerhetsbeskrivning/
Fuktskyddsbeskrivning

Våra tjänster & priser / Fuktsäkerhetsbeskrivning Fuktskyddsbeskrivning

Skapa din fuktsäkerhetsbeskrivning

Just nu erbjuder vi kostnadsfritt tillgång till vår omfattande mall för att skapa din egna fuktsäkerhetsbeskrivning. Denna tjänsten kommer inte vara gratis länge till, så passa på att testa den nu. Denna mall är utformad för att hjälpa dig att säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller alla krav på fuktskydd enligt Boverkets byggregler (BBR).  Denna mall gäller enkla en- och två bostadsprojekt eller komplementbyggnad med trä/betong stomme.

Fyll i information i vår digitala formulär. När du har fyllt i alla relevanta fält, genereras en PDF av din fuktsäkerhetsbeskrivning. Denna PDF skickas till din mejladress direkt efter formuläret är ifyllt.

Följ länken för att starta formuläret:

image_edited.jpg

KOSTNADSFRITT!

Starta formuläret

Fyll i formuläret

Signera dokumentet

Kolla din inkorg

En fuktsäkerhetsbeskrivning, även kallad fuktskyddsbeskrivning, är ett dokument som används inom byggbranschen för att säkerställa att byggnader och konstruktioner skyddas mot fuktrelaterade problem. Detta dokument beskriver de åtgärder och metoder som ska användas för att förhindra fuktskador, vilket är avgörande för byggnadens hållbarhet och hälsa.

Regelverk som hänvisar till fuktprojektering

Fuktsäkerhetsbeskrivningen hanteras främst under avsnitt 6 i Boverkets byggregler (BBR), som behandlar hygien, hälsa och miljö. Mer specifikt är det kapitel 6:5 i BBR som behandlar fukt, med detaljerade krav och riktlinjer för hur byggnader ska skyddas mot fukt för att säkerställa god inomhusmiljö och byggnadens hållbarhet.

Användning och syfte

Förebyggande av fuktskador:

 • Beskriver hur byggnaden ska skyddas mot fukt från mark, nederbörd, kondens och andra fuktkällor.

 • Innehåller tekniska lösningar och byggmetoder för att minimera riskerna för fuktinträngning.

Kvalitetssäkring:

 • Säkerställer att byggprojektet uppfyller gällande byggregler och standarder för fuktskydd.

 • Bidrar till att upprätthålla en hög byggkvalitet och förhindra framtida problem som mögel, röta och försämrad inomhusmiljö.

Riskhantering:

 • Identifierar potentiella risker för fuktskador under byggprocessen och i den färdiga byggnaden.

 • Planerar och implementerar åtgärder för att minimera dessa risker.

Situationer där fuktsäkerhetsbeskrivning behövs

Nybyggnationer:

 • För alla typer av nybyggnadsprojekt, inklusive bostäder, kommersiella byggnader och industribyggnader.

 • Speciellt viktigt för byggnader som har särskilda krav på inomhusmiljön, som skolor och sjukhus.

Renoveringar och Ombyggnationer:

 • Vid större renoveringsprojekt där byggnadens fuktskydd behöver uppdateras eller förbättras.

 • För ombyggnationer där förändringar kan påverka byggnadens fuktdynamik, till exempel vid tilläggsisolering eller förändring av fasaden.

Specifika Byggnader:

 • Byggnader i områden med hög fuktrisk, till exempel i närheten av vatten eller i klimat med hög luftfuktighet.

 • Källarutrymmen och andra delar av byggnader som är särskilt utsatta för fukt.

Bygghandlingar och Planering:

 • Som en del av de tekniska beskrivningarna och ritningarna som ingår i bygghandlingarna.

 • Under planerings- och projekteringsfasen för att säkerställa att alla aspekter av fuktskyddet beaktas.

Innehåll i en Fuktsäkerhetsbeskrivning

En typisk fuktsäkerhetsbeskrivning innehåller:

 • Analys av fuktrisker : Bedömning av potentiella fuktkällor och deras påverkan på byggnaden.

 • Konstruktionslösningar : Specifika detaljer om konstruktionstekniker och materialval för att motverka fukt.

 • Dränering och ventilation : Planer för effektiv dränering och ventilation för att avleda fukt.

 • Kontroll- och Kvalitetsplan : Procedurer för att säkerställa att fuktskydds åtgärderna genomförs korrekt under byggprocessen.

 • Underhållsplan : Rekommendationer för framtida underhåll för att upprätthålla byggnadens fuktskydd.

Att ha en väl utformad fuktsäkerhetsbeskrivning är avgörande för att bygga hållbara, hälsosamma och långlivade byggnader.

bottom of page