top of page

Vad kostar det att bygga ett attefallshus?

Vad kostar det att bygga ett attefallshus? Och vilka andra kostnader utöver huset måste jag räkna med? I den här artikeln besvarar vi alla dina frågor om attefallshus kopplade till pris, för att du enkelt ska kunna planera budgeten inför din kommande byggnation.


Vad kostar det att bygga ett attefallshus?

Så, hur mycket kostar det egentligen att bygga ett attefallshus? Under 2023 kostade ett genomsnittligt nyckelfärdigt attefallshus (som levereras färdigbyggt och klart för att tas i bruk) på 25-30 kvadratmeter, mellan 800 000 kronor och 1 200 000 kronor. För ett attefallshus i form av en byggsats varierade den genomsnittliga kostnaden från 300 000 kronor och uppåt, beroende på leverantör, materialkvalitet, hantverkskostnader och tillbehör.

 

Att välja en byggsats för attefallshus innebär att man köper material och instruktioner från ett företag för att sedan antingen bygga själv eller med hjälp av entreprenörer. Det här alternativet kräver mer egeninsats i byggprocessen. Något som innebär att man själv måste projektleda hela processen med hantverkare, dokumentation, handlingar, garantier, kostnader och annat som krävs i en komplex byggprocess.

 

Om du inte har kunskap och erfarenhet inom området blir det för det mesta inte mycket billigare med en byggsats. Anledningen är den tid som måste läggas ner och de externa kostnaderna som tillkommer för hela projektet som inte ingår i själva byggsatsen.


Nyckelfärdiga attefallshus

Prisskillnaderna mellan olika leverantörer kan vara stora. Vissa företag erbjuder priser som är 200 000 till 300 000 kronor lägre utan att kompromissa med kvaliteten på material eller standard. Var noga med att alltid granska leveransbeskriviningen och vad som ingår i priset. Om du hittar en pålitlig leverantör kan det vara en bekväm och ekonomiskt fördelaktig lösning på lång sikt.


Attefallshus i byggsats

Kom ihåg att kostnaderna här ofta stiger en hel del från det angivna startpriset, eftersom det endast täcker en del av materialet. Du måste antingen själv bygga, eller anlita olika entreprenörer. Dessutom behöver du ta hand om all dokumentation och samtliga bygghandlingar. 


Övriga kostnader

De övriga kostnaderna är relevanta för både nyckelfärdiga attefallshus och attefallshus i form av byggsatser. Dessa kostnader inkluderar markarbeten, installationer och kommunala avgifter, vilka vanligtvis ligger på omkring 200 000 till 300 000 kronor. Dessutom kan kostnaderna öka om du inte noggrant undersöker och planerar för tomten. Varje tomt är unik och kräver individuell bedömning och förberedelse innan byggprocessen för ett attefallshus kan inledas.


Vad kostar bygglov/bygganmälan för attefallshus?

Ett attefallshus kräver bygglov om det inte uppfyller kraven för att anses vara en "komplementbostad". För att klassas som en komplementbostad och slippa bygglov måste attefallshuset bland annat ha en maximal yta på 30 m² och en takhöjd som inte överstiger 4 meter från marknivå eller medelmarknivå. Dessutom måste det uppfylla vissa andra krav – som du kan läsa om i vår artikel om storlek på attefallshus.

 

Läs även: När behövs bygglov? 

 

Men vad kostar då ett bygglov eller bygganmälan för ett attefallshus? Nedan listar vi några övergripande prissättningar:

Attefallstillbyggnad max 15 kvadratmeter

Cirka 3 000 kronor

Attefall - komplementbyggnad max 30 kvadratmeter

Cirka 4 400 kronor

Attefall - komplementbostadshus max 30 kvadratmeter

 

Här kan du läsa mer om vad bygglov kostar.

Cirka 4 900 kronor

Vilka andra kostnader utöver huset måste jag räkna med när jag bygger attefallshus?

En typisk kostnadskalkyl för ett attefallshus ser ut enligt följande. Priserna varierar beroende på yttre faktorer, och varje husleverans är unik. Ett tomtbesök krävs alltid innan en exakt kalkyl kan göras. Utöver priset för själva huset tillkommer följande kostnader:


●      Ansökan hos kommunen: 30 000 kr – 70 000 kr (i vissa kommuner kan det vara högre)

●      Kran: 30 000 kr – 60 000 kr

●      Markarbete: 130 000 kr – 160 000 kr

●      Installation av el, vatten och avlopp, inklusive mätningar: 30 000 kr – 40 000 kr

 

För enkelhetens skull kan du räkna med ett genomsnittligt tillägg på cirka 260 000 kr.


Exempel på ritningar för attefallshus

 

Bygglovsritningar till ett attefallshus med loft
Attefallshus med sektion från bygglovsritningar samt konstruktionsritningar

 

Betalning och finansiering av attefallshuset

Börja alltid med att kontakta din bank, då de förmodligen har den bästa lösningen för dig.

 

Här är några finansieringsalternativ att överväga:

 

  1. Bostadslån: Om du redan äger en fastighet kan du överväga att utöka ditt nuvarande bostadslån för att täcka kostnaderna för attefallshuset.

 

  1. Privatlån eller blancolån: Dessa lån är icke-säkerställda och kräver ingen säkerhet. Tänk dock på att räntorna kan vara högre jämfört med bostadslån.

 

  1. Byggkreditiv: En form av kredit där banken finansierar byggprojektet etappvis, i takt med att olika delmål uppnås under byggprocessen.

 

  1. Statliga bidrag eller lån: I vissa fall kan det finnas möjligheter att söka statliga bidrag eller lån för bygg- eller renoveringsprojekt. Kontrollera med lokala myndigheter eller institutioner för mer information.


  1. Crowdfunding eller privata investerare: Beroende på projektets natur kan du överväga att söka finansiering genom crowdfunding-plattformar eller privata investerare.

 

  1. Leasing: I vissa fall kan leasing av attefallshuset vara ett alternativ. Detta kan vara en bra lösning om du behöver en mer flexibel finansiering.

 

Kom ihåg att noggrant överväga vilket alternativ som bäst passar ditt unika projekt och din ekonomiska situation.


Vanliga frågor och svar

Hur mycket ökar värdet på huset med ett attefallshus?

Ett attefallshus ökar värdet på din bostad vid en försäljning, eftersom byggnaden ökar boendeytan. Något som gör bostaden mer attraktiv. Potentiellt kan du även tjäna upp till 100 000 kronor per år i passiv inkomst genom att hyra ut attefallshuset när det inte längre behövs för familjens behov.


Hur mycket kostar det att bygga ett attefallshus själv?

När du bygger ett attefallshus själv undviker du kostnaderna för själva byggtjänsten. Du kan bygga attefallshuset i lösvirke, men det kräver mycket tid och ställer höga krav på byggaren.

 

Materialkostnaden för attefallshuset ligger i genomsnitt på 212 277 kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för rördragning, VVS och elinstallationer, samt för inredning såsom toalett, handfat, blandare och liknande. Du behöver också räkna med kostnader för skruv, spik och badrumsbeklädnad. Dessa delar har vi inte inkluderat eftersom det var för komplicerat att hitta jämförbara produkter hos samtliga byggvaruhandlare.


Vad kostar det att bygga ett attefallshus i lösvirke?

Priset för att bygga ett attefallshus i lösvirke kan variera en hel del beroende på faktorer som materialval, husets storlek och utformning, samt arbetskostnader.

 

Totalt kan kostnaden för att bygga ett attefallshus i lösvirke hamna på mellan cirka 150 000 och 500 000 kronor. Om du gör mycket av arbetet själv och får material till bra pris, kan du hamna i den lägre delen av spannet. Om du anlitar hantverkare och väljer dyrare material, kan kostnaden bli högre.


Konstruktionshjälpen fixar mallarna

Är du redo att förverkliga din dröm om ett attefallshus på tomten, och samtidigt slippa en lång och ineffektiv process? Säg hejdå till förseningar och hej till effektivitet. Konstruktionshjälpen hjälper dig med mallarna, så att du kan komma igång med byggnationen av ditt attefallshus så snabbt som möjligt.

 

Varför vänta när du kan börja bygga ditt attefallshus redan idag? Kontakta oss nu för att få tillgång till våra tidsbesparande och kostnadseffektiva mallar för attefallshus, och påbörja resan direkt.

Comments


Begär en offert

Team Meeting

Boka möte med team

bottom of page